คูลูม่าร์ สัญจร @ ร้อยเอ็ดสกุลไชย

ร้อยเอ็ด 02

TOAPC ร่วมกับ หจก.ร้อยเอ็ดสกุลไชย ผู้แทนจำหน่ายในเขตพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอบรมดีๆ สำหรับช่างสีเมืองเกินร้อย ขึ้นอีกครั้งใน

วันที่ 10 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา โดยภายในงานดังกล่าวได้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์เคลียร์ คูลูม่าร์ 2:1 แห้งเร็ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ

ตอบโจทย์งานสีรถยนต์ที่ต้องการงานที่รวดเร็ว พร้อมคุณภาพที่ดีและความเงาสูง โดยภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆ พร้อมกับการจับแจกของรางวัล

ให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับการตอบรับจากช่างสีเข้าร่วมกิจกรรมการอย่างคับคั่ง