ร่วมแสดงความยินดี ร้าน เอส.ดี โค้ทติ้ง เปิดร้านใหม่

 

 

ภาพข่าวเปิดร้าน เอสดี.โค้ทติ้ง

คุณสมชาย องอาจเอกะวรรณะ ผู้บริหาร ร้าน เอส.ดี. โค้ทติ้ง จ.ลำพูน รับมอบของที่ระลึกในวันเปิดร้านใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคล

เมื่อต้นเดือน มีนาคม 2560ที่ผ่านมา โดย คุณสมศักดิ์ ไตรวุฒิชน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิคบริการ และ คุณธัญญพัทธ์ อธิโรจน์ธนากิจ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ได้เป็นตัวแทนทีมผู้บริหารบริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อแสดงความยินดี ณ โอกาสนี้

ร้าน เอส.ดี. โค้ทติ้ง จำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์ Matrix, Kuruma และ MEGA รวมถึงผลิตภัณฑ์กระดาษทราย TOA แบบครบวงจร

Share Now

toapcadmin

More Posts By toapcadmin

Related Post