เอเอ๊กซ์ ทินเนอร์ เมทริกซ์

BRAND : Matrix

• AX ทินเนอร์ สำหรับผสมเคลียร์และพ่นสีรองพื้น
• เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่น ฟิล์มสีมีคุณภาพ
• ขนาด : 1 แกลอน

Download
Matrix AX Thinner 426x400

Related Products