แม่สี เมทริกซ์

BRAND : Matrix

• เป็นสี 2K ระบบ 2 ขั้นตอนทับหน้าด้วยเคลียร์ มีทั้งสีโซลิด เมทาลิค และสีมุก
• พ่นง่ายไม่ด่างลาย แห้งตัวเร็ว การยึดเกาะและการกลบตัวดี
• มีสารป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งลดปัญหาเรื่องฝุ่นเกาะ
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมีปริมาณสารระเหยอินทรีย์ต่ำ
• ขนาด : 1 แกลอน , 1/4 แกลอน,300 ml.

Download
Matrix_Base Coat 426x400

Related Products