World Skills ASEAN Bangkok 2018

World Skill Asean Bangkok 03

คุณเทอดศักดิ์ สุรกิจบวร กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบโล่ห์ขอบคุณ จาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เนื่องในวาระที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการแข่งขันฝีมืออาเซียน “World Skills ASEAN Bangkok 2018” ซึ่งเป็นแข่งขันเพื่อพัฒนา

ทักษะฝีมือเยาวชนระดับอาเซียน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี มีเยาวชนจาก 10 ประเทศ

สมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ คูลูม่าร์ และกระดาษทราย พร้อมทั้งได้นำเครื่องจำลองการพ่นสี

เสมือนจริง (Virtual Paint Simulation) ให้ผู้ร่วมแข่งขันและผู้ชมงานได้ทดสอบฝีมือการพ่นสีรถยนต์อีกด้วย

Share Now

toapcadmin

More Posts By toapcadmin

Related Post