กลุ่ม ทีโอเอ เวนเจอร์ ช่วยเหลือคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ภาพลงข่าว TOAVH บริจาค

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัท และผู้บริหาร บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกัน

มอบเงิน จำนวน 10,300,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนสำหรับจัดหาอุปกรณ์ทาง

การแพทย์และ สนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19

โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจากสถานการณ์การ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรค ซึ่งในขณะนี้โรงพยาบาลมีความต้องการเครื่องมือ  อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำ

เป็นต่างๆเป็นจำนวนมาก เราจึงขอร่วมสนับสนุนเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมขอขอบคุณ

และขอส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ทำหน้าที่เป็นด่านหน้า  ซึ่งคอยดูแลและช่วยเหลือ

ผู้ป่วยโควิด-19  ในขณะนี้ด้วย

Share Now

toapcadmin

More Posts By toapcadmin

Related Post