วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานศรีราชา)

คุณสมบัติ :

•  ชาย /อายุ 23-28 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
•  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
•  มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงในโรงงาน 0-1 ปี
•  สามารถทำงานเป็นกะได้
•  ประจำโรงงาน โรงงานศรีราชา

ลักษณะงาน :

•  รับแผนการดำเนินการจากหัวหน้างาน
•  ควบคุมและดำเนินการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
•  ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
•  ดูแลอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่าง และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้
•  นำเสนอโครงการหรือวิธีการเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
•  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการต่าง ๆ :

•  ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,งานเลี้ยงปี ใหม่
•  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•  ค่าเล่าเรียนบุตร,เงินสมรส,เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
•  รถรับส่งปรับอากาศ 14 สาย
•  เงินโบนัสประจำปี ,ปรับเงินใหม่ ปีละ 1 ครั้ง , โบนัส ฯลฯ

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.บางนาตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
ติดต่อ : ปรีญาณี ดิษฐธรรม เบอร์โทรศัพท์: 02 2335 5555 เบอร์ต่อ.4454,4455

โรงงานศรีราชา : 329/2-6 หมู่ 6 ถ.สุรศักดิ์-หนองค้อ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ติดต่อ : คุณนภาวดี กันใจรส เบอร์โทรศัพท์ : 038 338157-9 ต่อ 201 หรือ 085-8070123

Online Recruitment