หนึ่งพลัง ครอบครัวตั้งคารวคุณ บริจาคช่วยเหลือชุมชน ต้านวิกฤษโควิด-19

ภาพลงข่าว Primus 01

ภาพลงข่าว Primus 02

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ครอบครัวตั้งคารวคุณ โดยคุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) และรองประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวตั้งคารวคุณ และคุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

ประธานบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด ร่วมกับ คุณขจิต ชัชวานิชย์

รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคุณโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ ร่วมกิจกรรมบริจาคถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชมในเขตวังทองหลาง

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ครอบครัวตั้งคารวคุณ ได้บริจาคเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ

โรงพยาบาลต่างๆ และบริจาคถุงยังชีพให้กับชุมชนต่างๆ ในกทม. รวมมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อร่วมพลังต้านวิกฤติโควิด-19

Share Now

toapcadmin

More Posts By toapcadmin

Related Post