เจ้าหน้าที่วางแผน

คุณสมบัติ :

•  ชาย,หญิง  /อายุ ไม่เกิน 30 ปี
•  ปริญญาตรี สาขา วิศวกร อุตสาหการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•  มีประสบการณ์ด้านการวางแผน อย่างน้อย 1-2 ปีl
•  มีทักษะด้านการคำนวณ

ลักษณะงาน :

•  วางแผนผลิตสินค้าเพื่อส่งให้กับลูกค้า ให้ทันตามกำหนด
•  จัดวางแผนการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง ให้เหมาะสม
•  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยข้องงเพื่ออให้แผนการผลิตที่วางไว้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง
•  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและความถูกต้องของแผนงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
•  อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สวัสดิการต่าง ๆ :

•  ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,งานเลี้ยงปี ใหม่ •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•  ค่าเล่าเรียนบุตร,เงินสมรส,เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
•  รถรับส่งปรับอากาศ 14 สาย
•  เงินโบนัสประจำปี ,ปรับเงินใหม่ ปีละ 1 ครั้ง , โบนัส ฯลฯ

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ถ.บางนาตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
ติดต่อ : ปรีญาณี ดิษฐธรรม เบอร์โทรศัพท์: 02 2335 5555 เบอร์ต่อ.4454,4455

โรงงานศรีราชา : 329/2-6 หมู่ 6 ถ.สุรศักดิ์-หนองค้อ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ติดต่อ : คุณนภาวดี กันใจรส เบอร์โทรศัพท์ : 038 338157-9 ต่อ 201 หรือ 085-8070123

Online Recruitment