เดอะ แกรนด์ เมทัลเล็กซ์ 2016

ภาพข่าว Metalex2016

ช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีกับวงการโลหะการ

ของภูมิภาคอาเซียนกับงาน เดอะ แกรนด์ เมทัลเล็กซ์ 2016 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้า ไบเทค บางนา

โดยภายในบูธ ได้มีการจัดแสดงสินค้ามากมายเพื่อให้ผู้รับชมงานได้รับข้อมูลและเลือกชมสินค้าได้

ตรงตามความต้องการ อาทิ ผลิตภัณฑ์กระดาษทราย, ผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์, สีอุตสาหกรรม

โดยได้มีการจัดแสดงตัวอย่างชิ้นงานที่สำเร็จประกอบการจัดแสดงด้วย พร้อมทั้งได้มีการสาธิตการ

ใช้งานผลิตภัณฑ์กระดาษทรายจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย และภายในงานดังกล่าวได้มีผู้ให้ความสนใจ

เข้าเยี่ยมชมทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย