คูลูม่าร์ เครื่องขัดกระดาษทรายกลม

• ใช้ได้ดีในงานขัดกระดาษทราย
• จุดศูนย์ถ่วงเครื่องสมดุลดีเยี่ยม
• ผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพ

Download
Kuruma Sanding Backup Pad

Related Products