สีพ่นรถยนต์

คูลูม่าร์ ยูนิเวอร์แซล ทินเนอร์ มาตรฐาน เบอร์20

• ใช้ผสมกับสีพื้น สีจริง และเคลียร์
• ช่วยให้ฟิล์มสีรถยนต์เรียนเนียน

Download
Kuruma_Universal Thinner_No.20

Related Products