เมทริกซ์ โกลด์

• ช่วยให้การทำงานในระบบสีพ่นซ่อมรถยนต์เป็นไปอย่างรวดเร็ว
• ฝุ่นไม่อุดตันหน้าทราย
• คุณภาพงานขัดชิ้นงานดีเยี่ยม
– เบอร์หยาบ – สำหรับการลอกฟิล์มสีเก่าและขัดสีโป๊ว
– เบอร์ละเอียด – สำหรับการขัดสีพื้นและเคลียร์

Download
Matrix Gold 2020#02

Related Products