ทีโอเอ แอลเอซีดี โกลด์

• ประสิทธิภาพสูงสุด
• ทนทานดีเยี่ยม ทั้งเม็ดทรายและกระดาษ
• ฝุ่นอุดตันหน้าทรายน้อย
• สามารถใช้กับระบบดูดฝุ่น เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม
– เบอร์หยาบ – สำหรับการลอกฟิล์มสีเก่าและขัดสีโป๊ว
– เบอร์ละเอียด – สำหรับการขัดสีพื้นและเคลียร์

Download
TOA  LACD-GOLD

Related Products