ทีโอเอ ไฟน์ 101

• ปราศจากกลิ่นสารเคมีฉุน
• ใช้ได้ดีในการขัดหยาบลบรอยขีดข่วนในขั้นตอนการขัดตกแต่งสี
• ผลิตด้วยคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น

Download
TOA Fine 101

Related Products