เมทริกซ์ สีพื้นเกาะพลาสติก

BRAND : Matrix

• เพิ่มการยึดเกาะระหว่างเนื้อสีกับวัสดุที่เป็นพลาสติกชนิดพีพี (โพลีโพไพรลีน)
• ใช้งานง่าย แห้งเร็ว

Matrix  Plastic Primer 426x400

Related Products