เคลียร์ 4:1 เมทริกซ์

BRAND : Matrix

• เคลียร์ทับหน้า 2K ระบบ 4:1 ให้ฟิล์มเรียบเงาสวยงาม
• ทนต่อสภาพอากศได้ดี
• มีปริมาณสารระเหยอินทรีย์ต่ำ (LOW VOC) ลดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
• ขนาด : 1 แกลอน , 1/4 แกลอน

Download
Matrix Clear 2-1 426x400

Related Products