สีพ่นรถยนต์

คูลูม่าร์ เคลียร์ 4:1 แห้งเร็ว

• แห้งเร็ว ขัดยาได้ใน 2 ชั่วโมง
• เหมาะกับงานพ่นสีรถยนต์แบบด่วน หรือซ่อมเฉพาะจุด
• ทนทานต่อสภาวะอาหาศ

Download
Kuruma_Clear_4-1 Fast Dry Update 11.8.20

Related Products