เมทริกซ์ เคลียร์ 2:1 (เอชพีซี30)

BRAND : Matrix
  • แห้งเร็ว ขัดเงาได้ใน 45 นาที เหมาะสำหรับงานพ่นซ่อมสีรถยนต์
  • ให้ฟิล์มสีที่เงางาม สูงกว่าเคลียร์ซ่อมแผลทั่วไป
  • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีการแห้งตัวโดยอากาศ
Download
Kuruma_Clear_4-1 Fast Dry Update 11.8.20

Related Products