TOA PC EP TYPE

BRAND : Maxxii

เหมาะกับการใช้งานภายในหรืองานที่ต้องการความทนต่อสารเคมี เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องมือในห้องปฎิบัติการ, ชั้นวางสินค้า, เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน  ฯลฯ มีผิวเรียบความเงาสูง, กึ่งเงา, ด้าน

Maxxii4

Related Products