TOA PC MP TYPE

BRAND : Maxxii

เหมาะกับการใช้งานภายใน หรือโดนรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้เล็กน้อย เช่น เครื่องใช้ภายในบ้าน, เครื่องใช้ที่ทำด้วยลวด, ชั้นวางสินค้า, เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน, โคมไฟฟ้า ฯลฯ มีผิวเรียบความเงาสูง, กึ่งเงา, ด้าน, ผิวลักษณะพิเศษ

Maxxii4

Related Products