TOA PC PE TYPE

BRAND : Maxxii

เหมาะกับการใช้งานภายนอกหรืองานที่ทนต่อแสงรังสีอัลตร้าไวโอเลต เช่น เฟอร์นิเจอร์สำหรับภายนอกอาคาร, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องมือทำสวน, ชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียม, ชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ มีผิวเรียบความเงาสูง, กึ่งเงา, ด้าน, ผิวลักษณะพิเศษ

Maxxii4

Related Products