TOA PC PS TYPE

BRAND : Maxxii

เหมาะกับการใช้งานภายนอก เพื่อใช้กับงาน architectural aluminium ที่ต้องการการรับประกันคุณภาพนานมากกว่า 10 ปี ภายใต้คำแนะนำดูแลจาก TOA มีผิวเรียบความเงาสูง , กึ่งเงา , ด้าน

Maxxii4

Related Products