TOA PC PU TYPE

BRAND : TOA

เหมาะกับการใช้งานภายนอกหรืองานที่ทนต่อแสงรังสีอัลตร้าไวโอเลต เช่น เฟอร์นิเจอร์สำหรับภายนอกอาคาร, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องมือทำสวน, ชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียม, ชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ มีผิวเรียบความเงาสูง , กึ่งเงา

image001

Related Products