UPR G-774N

สำหรับทั้งงานขึ้นมือ หรือพ่นด้วยเครื่อง โดยงานที่เหมาะสมกับเรซิ่นชนิดนี้คือ เรือตกปลา เรือเที่ยว เรือยอร์ช อ่างอาบน้ำ ห้องอาบน้ำ แทงค์น้ำ หรืองานอื่นๆ ทั้งงานขึ้นรูป หรืองานที่ต้องการการป้องกันการรั่วไหลของผิวชิ้นงาน

rasin

Related Products