TOA ร่วมกับ ดองกิ มอลล์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชน

ภาพลงข่าวดองกิมอลล์01

ภาพลงข่าวดองกิ 02

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการฯ

และรองประธาน มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ และคุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัท บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ คุณสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการ เขตวัฒนา

พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน  ศูนย์การค้า ดองกิ มอลล์ทองหล่อ มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด  ให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับความ

เดือดร้อนจากสถานการณ์ โควิด-19  ณ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  เขตวัฒนา

Share Now

toapcadmin

More Posts By toapcadmin

Related Post